Zásady střetů zájmů

ZÁSADY STŘETU ZÁJMŮ

 

K doméně FXGlobal24.com získala licenci společnost Nuntius Brokerage & Investment Services S.A. (společnost založená a registrovaná podle právního řádu Řecka pod registračním číslem 000715001000 (GEMI NUMBER) a číslem licence 76/26.3.91 a 7/481/30.7.2008 (na základě směrnice MIFID), se sídlem na adrese 6 ul. Dragatsaniou, 7. patro, 10559 Atény, Řecko) za účelem používání, provozování, propagace a nabízení služeb v rámci domény www.FXGlobal24.com po celém světě, s výjimkou následujících zemí – Afghánistán, Alžírsko, Kanada, Írán, Izrael, Hongkong, Japonsko, Severní Korea (KLDR), Portoriko, Syrská arabská republika, Turecko, USA, Myanmar, americká Samoa, Guam, Severní Mariany, americké Panenské ostrovy.

DEFINICE STŘETU ZÁJMŮ

Společnost Nuntius definuje střet zájmů jako jakoukoliv situaci, kdy je společnost Nuntius nebo jedinec v pozici, v níž může nějakým způsobem uplatnit profesionální nebo úřední pravomoci pro firemní či osobní zisk.

OPATŘENÍ PRO ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost Nuntius přijala rozsáhlá opatření, aby dokázala zamezit, kontrolovat a řídit výměnu informací mezi příslušnými stranami zapojenými do aktivit, jež zahrnují riziko střetu zájmů. Společnost Nuntius například odstranila přímé spojení mezi odměňováním příslušných osob, které jsou zásadně zapojeny do jedné činnosti, a odměňováním jiných příslušných osob, které jsou zásadně zapojeny do jiné činnosti.

ODHALENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Nebudou-li opatření přijatá společností Nuntius pro řízení střetu zájmů dostatečná a nezajistí-li s přiměřeným stupněm spolehlivosti zamezení rizika poškození zájmů klientů, společnost Nuntius odhalí střety zájmů klientům, aby zamezila riziku poškození zájmů klientů. Před provedením transakce nebo poskytnutí investiční nebo doplňkové služby klientovi musí společnost Nuntius odhalit případný skutečný či potenciální střet zájmů. Toto odhalení musí být provedeno v dostatečném předstihu a trvalými prostředky.

VEDENÍ ZÁZNAMŮ

Společnost Nuntius si vede záznamy, které jsou pravidelně aktualizovány, o typech investičních a doplňkových služeb nebo investičních aktivit prováděných společností Nuntius nebo jejím jménem, v rámci nichž došlo ke střetu zájmů zahrnující zásadní riziko poškození zájmů jednoho nebo více klientů.

ODMĚŇOVÁNÍ A PROVIZE

Poplatky a provize hrazené klientem jsou rozdělovány mezi společnost Nuntius, její poskytovatele likvidity a případné brokery. Více informací o poplatcích a provizích hrazených jednotlivým subjektům bude poskytnuto na žádost.